4 maart 2020: Natuuracademie cursus over Jacht en schadebestrijding in Reeuwijkse Plassengebied

14.02.2020 | In de categorie Jacht

In deze cursus komen aan de orde:

historie, hedendaagse praktijk, wet -en regelgevingen voor -en nadelen (producten van de jacht als duurzame voedselbron, verstoring, dierenleed).

Daarnaast is er aandacht voor misstanden, zoals stroperij. Deze cursus is vooral bedoeld voor bewoners, recreanten en gebruikers van het Reeuwijkse Plassengebied.

De jacht op watervogels

en het Reeuwijkse Plassengebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In vroeger tijden was het een vanzelfsprekende inkomstenbron, of welkome bijverdienste naast turfwinning die de plassen deed ontstaan.

Tegenwoordig is onder andere het voorkomen van schade door jacht een onmisbaar middel om verantwoord natuurbeheer te kunnen voeren.

Cursusleider Janneke Eigeman

Als hoofd communicatie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en geboren en getogen Reeuwijkse is zij de inleider op de theorie-avond. De twee in het plassengebied actieve BOA’s van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en ecologen van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, belast met toezicht en controle op jacht en schadebestrijding, zijn als onafhankelijke deskundigen in de zaal aanwezig om in te gaan op vragen. Er is daarbij volop ruimte voor dialoog.

Het handelingsperspectief

Dit bestaat hieruit, dat als deelnemers op de hoogte zijn van de wet -en regelgeving met betrekking tot jacht en schadebestrijding, misstanden gesignaleerd en gemeld kunnen worden bij de BOA, of de ter zake belaste ambtenaar van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

De organisatie hecht er waarde aan dat deze cursus over de jacht in een open en constructieve sfeer plaatsvindt. De motivatie om dit onderwerp te belichten is dat alle betrokken partijen door samen te werken en waar mogelijk elkaar te versterken hierbij gebaat zijn en dat dit het Reeuwijkse Plassengebied ten goede zal komen.

Wanneer en waar:

  • woensdag 4 maart vanaf 18:30 uur beginnend met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Jagen, vissen en vangen als broodwinning’ in
    Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk.
  • zaterdag 7 maart van 10:00-12:00 uur volgt de bijbehorende excursie met bezoek aan een ‘jachtje’ aan de plas.

Inschrijven:

Stuurt u vóór 26 februari een mail naar:
Marlou Min: mmin@xs4all.nl met uw naam en adresgegevens.
Er is beperkt plek voor deze minicursus, schrijf u daarom snel in.
Uw bijdrage van € 10 voor deelname voldoet u bij aanvang contant.