Beleidsthema’s

Eigendom

Unieke eigendomssituatie De Reeuwijkse Plassen zijn voor ongeveer 80% particulier bezit. Slechts 20% is eigendom van de gemeente Reeuwijk, nu Bodegraven-Reeuwijk. De eigendom van percelen water gaat terug tot de tijd voor de vervening, toen het nog land was, dus voordat er water boven de bodem stond. Dit is uniek in Nederland. Water op zich

Lees meer

Jacht

Dr. A. Scheygrond noemt in zijn boekje De Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen op pagina 29-31,(link) de jacht en de visserij als belangrijke bronnen van inkomsten en in Sluipwijk zelfs dikwijls de enige bron van inkomsten. In de jaren 30 van de vorige eeuw zag hij zelfs een economisch perspectief: “‘t Visscherijbedrijf moge thans aan de

Lees meer

Visserij

Dr. A. Scheygrond noemt in zijn boekje De Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen op pagina 29-31,(link) de jacht en de visserij als belangrijke bronnen van inkomsten en in Sluipwijk zelfs dikwijls de enige bron van inkomsten. In de jaren 30 van de vorige eeuw zag hij zelfs een economisch perspectief: “‘t Visscherijbedrijf moge thans aan de

Lees meer

Natuurwaarden

Natuurwaarden en het gebiedsbelang Het belang van het Reeuwijkse Plassengebied is groot. Noem Reeuwijk en men vraagt: ‘Waar ligt dat?’, zeg dan Reeuwijkse Plassen en men zegt: ‘Oh een mooi gebied, mooi wonen’. Helaas is de betekenis van de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen nog maar relatief gering. Het is hard om dit te moeten

Lees meer

Waterkwaliteit

Deze pagina is in bewerking.

Lees meer

Recreatie en Varen

Nederland is een waterland. Watersport en -recreatie is in Nederland altijd belangrijk geweest. Recreatie heeft ook voor de Reeuwijkse Plassen vanaf het ontstaan een grote betekenis gehad. Van het allereerste begin is weinig bekend. Ook hier citeert de VWR Dr. A. Scheygronds monografie ‘De Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen’ (1933) blz. 40 (link): ‘Vele jaren zijn

Lees meer

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening neemt binnen het beleid van de VWR een belangrijke plaats in. Watereigenaren zijn meestal ook eigenaren van percelen land en oevers. De Ruimtelijke Ordening houdt niet op bij de oever. Bij Ruimtelijke Ordening gaat het niet alleen over bebouwing, maar meestal veel meer over het beleid op het gebied van inrichting, bestemming en

Lees meer

Regelgeving

Op het Reeuwijkse Plassengebied zijn verschillende wetten en regelgeving van toepassing. De VWR is van mening dat er voor de instandhouding van het Reeuwijkse Plassengebied en voor de een verantwoord (recreatief) gebruik, wet en regelgeving noodzakelijk is. Wil de regelgeving goed nageleefd worden, dan moet deze bekend zijn bij de belanghebbenden. De VWR rekent het

Lees meer

Handhaving

Zienswijze VWR Regelgeving zonder handhaving kan net zo min als handhaving zonder regelgeving. Handhaving bij het varen Het gaat om controle op de snelheid (maximaal 6 km p/u), het voeren van een sticker als bewijs van de vaarontheffing, veiligheidsvoorschriften t.a.v. motorboten, de leeftijd waarop men een motorboot mag besturen, niet dichter dan 50 meter bij

Lees meer