Archief voor de categorie ‘VWRnieuwsbrief’

VWR Vaartocht 8 september 2018

21 september 2018

Op 8 september 2018 heeft de VWR een vaartocht georganiseerd waaraan leden en genodigden konden meedoen. Oorspronkelijk was de tocht gepland voor 25 augustus. Omdat het weer dusdanig tegenzat dat wij de tocht moesten uitstellen, waren gelukkig op zaterdag 8 september de weergoden ons beter gezind. Tijdens de tocht werd een uitgebreide toelichting gegeven en

Lees meer

Symposium ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de VWR

1 april 2016

Zaterdag 23 april 2016, Zalencentrum De Brug Reeuwijk ‘De Reeuwijkse Plassen over 15 jaar’ In haar 35 jarig bestaan heeft de VWR zich ingezet voor de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen en rechten van de particuliere eigenaren. De VWR bracht in 1992 onder meer het rapport ‘Herstelplan Reeuwijkse Plassen’ uit. De VWR stond mede aan de

Lees meer

VWRnieuwsbrief 2015 nr. 2

1 mei 2015

Op 24 april werd onze voorzitter Chris Buitelaar koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Chris kreeg zijn onderscheiding uit handen van burgemeester Christiaan van der Kamp voor zijn vrijwilligerswerk voor het Reeuwijkse Plassengebied, de VWR, de vereniging Natuurbehoud Plas Gravekoop, Stichting VEEN en zijn vrijwilligerswerk voor Golfclub Hitland en

Lees meer

Zienswijze Bestemmingsplan Recreatiepark

22 mei 2013

Onderstaand vindt u de zienswijze van de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers, Vereniging de Sluipwijkse Plassen, Vereniging Natuurbehoud Plas ‘s-Gravenkoop en Stichting Watersport Reeuwijkse Plassen betreffende het bestemmings Recreatiepark Reeuwijkse Hout. Deze zienswijze is 22 mei jl. middels een brief kenbaar gemaakt aan het College van burgemeester en wethouders. Middels dit schrijven maken ondergetekenden gebruik van de gelegenheid tot

Lees meer