Over Ons

Rustig natuurlijk vaargenot

Uniek gebied in het hart van de Randstad Vertelt u wel eens aan iemand van elders in ons land, dat u in Reeuwijk woont? Herkent u die verbazend glazige blik bij uw gesprekspartner: Reeuwijk waar is dat? Gelukkig maar, had u in Loosdrecht, Nieuwkoop, of Vinkeveen gewoond dan was het geen vraag geweest. De Reeuwijkse

Lees meer

Ontstaan VWR

De volledige naam is Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers, afgekort VWR. De VWR werd statutair opgericht op 6 april 1981. In het begin van de vorige eeuw, toen de vervening voor de turfwinning ten einde liep, waren de Reeuwijkse Plassen bekend als een bijzonder natuurgebied. Natuur, visserij, jacht en een beperkte recreatie gingen hand in hand.

Lees meer

Doel en Missie

Missie van de VWR De VWR komt op voor het belang van de watereigenaren en rechthebbende gebruikers en de natuurwaarden van het Reeuwijkse Plassengebied. De VWR wil eigenaren, bewoners, recreanten, bedrijven, overheden, de politiek en andere betrokken organisaties bewust maken van het belang van het gebied, deze actief bij de belangenbehartiging betrekken en aanzetten tot

Lees meer

Leden en Bestuur

Leden en bestuur Leden zijn Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers binnen het Reeuwijkse en Sluipwijkse plassengebied, die tenminste 18 jaar oud zijn en instemmen met de doelstellingen van de vereniging. Een watereigenaar bezit één of meer percelen water. Een rechthebbende gebruiker beschikt over het recht van gebruik in eigendom van één of meer percelen water of

Lees meer

Lid worden

Wat doet de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers VWR? VWR is al meer dan 35 jaar lang de belangenbehartiger voor het Reeuwijkse Plassengebied. VWR is aanspreekpunt voor overheden en andere partijen voor alles wat het Reeuwijkse plassengebied aangaat, zoals waterpeil, natuurbehoud, recreatie, duurzaamheid en van verkeer tot en met de brughoogtes en vaarverbindingen. VWR

Lees meer

Agenda 2020

Ledenbijeenkomsten ALV 20 april ALV 26 oktober Ledenactiviteiten Zomerbijeenkomst 22 of 29 Augustus Bestuursvergaderingen De reguliere bestuursvergaderingen vinden in 2020 in principe plaats op elke 2e dinsdag van de maand te weten: 28 Januari 11 Februari 10 Maart 7 April 28 April 12 Mei 16 Juni 21 Juli 11 Augustus 01 September 20 Oktober 10

Lees meer

Agenda 2019

Ledenbijeenkomsten ALV 10 april Najaarsbijeenkomst leden Nog Vast Te Stellen Ledenactiviteiten Nog Vast Te Stellen Bestuursvergaderingen De reguliere bestuursvergaderingen vinden in 2019 in principe plaats op elke 2e dinsdag van de maand te weten: 8 Januari 12 Februari 12 Maart 9 April 14 Mei 11 Juni 9 Juli 13 Augustus 10 September 8 Oktober 12

Lees meer