Over Ons

Rustig natuurlijk vaargenot

Uniek gebied in het hart van de Randstad Vertelt u wel eens aan iemand van elders in ons land, dat u in Reeuwijk woont? Herkent u die verbazend glazige blik bij uw gesprekspartner: Reeuwijk waar is dat? Gelukkig maar, had u in Loosdrecht, Nieuwkoop, of Vinkeveen gewoond dan was het geen vraag geweest. De Reeuwijkse

Lees meer

Ontstaan VWR

De volledige naam is Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers, afgekort VWR. De VWR werd statutair opgericht op 6 april 1981. In het begin van de vorige eeuw, toen de vervening voor de turfwinning ten einde liep, waren de Reeuwijkse Plassen bekend als een bijzonder natuurgebied. Natuur, visserij, jacht en een beperkte recreatie gingen hand in hand.

Lees meer

Doel en Missie

Missie van de VWR De VWR komt op voor het belang van de watereigenaren en rechthebbende gebruikers en de natuurwaarden van het Reeuwijkse Plassengebied. De VWR wil eigenaren, bewoners, recreanten, bedrijven, overheden, de politiek en andere betrokken organisaties bewust maken van het belang van het gebied, deze actief bij de belangenbehartiging betrekken en aanzetten tot

Lees meer

Leden en Bestuur

Leden en bestuur Leden zijn Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers binnen het Reeuwijkse en Sluipwijkse plassengebied, die tenminste 18 jaar oud zijn en instemmen met de doelstellingen van de vereniging. Een watereigenaar bezit één of meer percelen water. Een rechthebbende gebruiker beschikt over het recht van gebruik in eigendom van één of meer percelen water of

Lees meer

Lid worden

Wat doet de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers VWR? VWR is al meer dan 35 jaar lang de belangenbehartiger voor het Reeuwijkse Plassengebied. VWR is aanspreekpunt voor overheden en andere partijen voor alles wat het Reeuwijkse plassengebied aangaat, zoals waterpeil, natuurbehoud, recreatie, duurzaamheid en van verkeer tot en met de brughoogtes en vaarverbindingen. VWR

Lees meer