Over Ons

Ontstaan VWR

De volledige naam is Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers, afgekort VWR. De VWR werd statutair opgericht op 6 april 1981. In het begin van de vorige eeuw, toen de vervening voor de turfwinning ten einde liep, waren de Reeuwijkse Plassen bekend als een bijzonder natuurgebied. Natuur, visserij, jacht en een beperkte recreatie gingen hand in hand.

Lees meer

Doel en Missie

Missie van de VWR De VWR komt op voor het belang van de watereigenaren en rechthebbende gebruikers en de natuurwaarden van het Reeuwijkse Plassengebied. De VWR wil eigenaren, bewoners, recreanten, bedrijven, overheden, de politiek en andere betrokken organisaties bewust maken van het belang van het gebied, deze actief bij de belangenbehartiging betrekken en aanzetten tot

Lees meer

Leden en Bestuur

Leden en bestuur Leden zijn Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers binnen het Reeuwijkse en Sluipwijkse plassengebied, die tenminste 18 jaar oud zijn en instemmen met de doelstellingen van de vereniging. Een watereigenaar bezit is één of meer percelen water. Een rechthebbende gebruiker beschikt over het recht van gebruik in eigendom van één of meer percelen water

Lees meer

Lid worden

Wat doet de VWR De VWR is al meer dan 35 jaar lang de belangenbehartiger voor het Reeuwijkse Plassengebied. De VWR is aanspreekpunt voor overheden en andere partijen voor alles wat Reeuwijkse plassengebied aangaat, zoals natuurbehoud, recreatie, duurzaamheid en van verkeer tot en met de brughoogtes en vaarverbindingen. De VWR staat, met oog voor maatschappelijke

Lees meer

Het geheim van Reeuwijk

Uniek gebied in het hart van de Randstad Vertelt u wel eens aan iemand van elders in ons land, dat u in Reeuwijk woont? Herkent u die verbazend glazige blik bij uw gesprekspartner: Reeuwijk waar is dat? Gelukkig maar, had u in Loosdrecht, Nieuwkoop, of Vinkeveen gewoond dan was het geen vraag geweest. De Reeuwijkse

Lees meer

Agenda 2019

Ledenbijeenkomsten ALV 10 april Najaarsbijeenkomst leden Nog Vast Te Stellen Ledenactiviteiten Nog Vast Te Stellen Bestuursvergaderingen De reguliere bestuursvergaderingen vinden in 2019 in principe plaats op elke 2e dinsdag van de maand te weten: 8 Januari 12 Februari 12 Maart 9 April 14 Mei 11 Juni 9 Juli 13 Augustus 10 September 8 Oktober 12

Lees meer

Agenda 2018

Ledenbijeenkomsten ALV 18 april Najaarsbijeenkomst leden woensdag 26 september Ledenactiviteiten Vaartocht met elektrische sloepen zaterdag 25 augustus Bestuursvergaderingen De reguliere bestuursvergaderingen vinden in 2018 in principe plaats op elke 2e dinsdag van de maand te weten: 16 Januari 20 Februari (extra, ingelast 28 Februari) 13 Maart 10 April 8 Mei 12 Juni 10 Juli 14

Lees meer

Agenda 2016

De reguliere bestuursvergaderingen vinden in 2016 in principe plaats op elke 2e dinsdag van de maand te weten: 12 Januari 16 Februari (ipv 9 Februari) 8 Maart 12 April 10 Mei 14 Juni 12 Juli 9 Augustus 13 September 11 Oktober 8 November 13 December Als u onderwerpen heeft voor de bestuursvergadering kunt u die

Lees meer

Agenda 2015

De reguliere bestuursvergaderingen vinden in 2015 in principe plaats op elke 2e dinsdag van de maand te weten: 13 Januari 10 Februari 10 Maart 14 April 12 Mei 9 Juni 14 Juli 11 Augustus 8 September 13 Oktober 10 November 8 December Als u onderwerpen heeft voor de bestuursvergadering kunt u die tot en met

Lees meer

Agenda 2014

De reguliere bestuursvergaderingen vinden in 2014 in principe plaats op elke 4e maandag van de maand te weten: 27 Januari 24 Februari 24 Maart 28 April 26 Mei 23 Juni 8 Juli 12 Augustus 9 September 14 Oktober 11 November 9 December Als u onderwerpen heeft voor de bestuursvergadering kunt u die tot en met

Lees meer

Agenda 2013

De reguliere bestuursvergaderingen vonden in 2013 plaats op: 28 Januari 25 Februari 25 Maart 29 April 27 Mei 24 Juni 22 Juli 26 Augustus 23 September 28 Oktober 25 November 23 December

Lees meer