Leden en Bestuur

Leden en bestuur

Leden zijn Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers binnen het Reeuwijkse en Sluipwijkse plassengebied, die tenminste 18 jaar oud zijn en instemmen met de doelstellingen van de vereniging.

Een watereigenaar bezit één of meer percelen water.

Een rechthebbende gebruiker beschikt over het recht van gebruik in eigendom van één of meer percelen water of over één of meer heerlijke rechten, zoals jacht- of visrecht.

Begunstigers (donateurs): degene die doel en missie van de VWR aanspreekt en dat wil ondersteunen kan begunstiger (donateur) van de VWR worden. Aanmelden als lid of begunstiger: zie ons aanmeldformulier.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 personen. De volgende personen vormen nu het bestuur.

NaamRol
Anton SchiereVoorzitter
Wils van EijckVice-voorzitter
F.C.M. (Frits) LafeberSecretaris
Herman GrootenPenningmeester
Cor van DiestBestuurslid
Cleem FrenkLid van de Plassenraad (RvT) van Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen
James van der SpekBestuurslid

Elk bestuurslid kan de vereniging statutair alleen vertegenwoordigen. Naast de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester werkt het bestuur met portefeuilles die gekoppeld zijn aan de beleidsthema’s.