Uitnodiging: Nieuwe perspectieven voor beheer in de reeuwijkse plassen!

15.10.2021 | In de categorie Gebiedsvisie

Vervolgavond over beheer in het Reeuwijkse Plassengebied 
Activiteit van de Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen St. VEEN en Provincie Zuid-Holland.

Na op de succesvolle avond in februari 2019 over het beheer in het Reeuwijkse Plassengebied en van de Kerfwetering, is er op verzoek van velen een vervolg.

De herstelwerkzaamheden in het kader van de gebiedsdeal en het opgestelde voorbeeldplan voor het beheer van de Kerfwetering maken nu de aandacht voor het feitelijke beheer tot een vereiste. Dit sluit aan bij de eerste resultaten van de recent opgestarte werkgroep beheer vanuit de Gebiedsvisie Reeuwijkse plassen.

Vanuit betrokken partijen in de werkgroep beheer, Aqua Natura, Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijkse Plassen (BLR), Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plasen (SNR), Stichting Natuurbehoud Kerfwetering (SNK), Staatsbosbeheer/Groenalliantie, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hoogheemraadschap van RIjnland komt er inzicht in het actuele beheer in het plassengebied, de monitoring en de kansen en knelpunten.

Programma:       
19.00 – 19.20Ontvangst met koffie en thee
19.20 – 19.30Welkom en introductie Theo van den Pangaard (Welkom)
Stand van zaken beheer Reeuwijkse Plassen en samenwerking
19.30 – 20.15Schets van het actuele beheer door ANBI-stichtingen, Staatsbosbeheer/Groenalliantie, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hoogheemraadschap van Rijnland, monitoring en kansen en knelpunten.
20.15 – 20.40Inspiratie vanuit de Nieuwkoopse Plassen (Aanscherping doelen, rol icoonsoorten)
Martijn van Schie Natuurmonumenten uiit Nieuwkoop geeft belangrijke inspiratie met mogelijkheden voor aanscherping van beheer in relatie tot icoonsoorten van flora en fauna en de rol van het monitoren daarbij.
Pauze
20.40 – 20.55Koffie, thee e.d.
20.55 – 21.20Natuurbeheerplan Zuid Holland doel(en) en regelingen 
Erik Buijserd Provincie Zuid-Holland geeft toelichting op inhoud en werking van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland en de mogelijkheden en beperkingen van subsidies die daaraan zijn gekoppeld.
21.20 – 21.45Discussie en gedachtewisseling over beheer van de natuur in de plassen 
De verschillende bijdragen zullen een goede basis zijn voor gedachtewisseling over het toekomstig beheer in het plassengebied en de nieuwe perspectieven voor het gezamenlijke beheerde natuurgebied.
21.45 – 22.30We ronden de avond af met Borrel en napraten 

Datum:         Maandag 1 november 2021 
Tijd:             19.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie:        Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk
Aanmelden:   wordt op prijs gesteld via info@vhtl.nl

We zien u graag op 1 november vanaf 18:45 uur in De Brug.

Hartelijke groet,

Theo van den Pangaard
Voorzitter Stuurgroep Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen van Stichting VEEN