Algemene Ledenvergadering 2011

20.05.2011 | In de categorie Leden

Op 21 juni 2011 heeft de VWR weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op 23 mei worden alle leden hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Twee weken voorafgaand aan de vergadering worden de jaarstukken per post gestuurd. Niet-leden die de vergadering willen bijwonen kunnen hiervoor per e-mail een verzoek sturen aan het bestuur.