Alle Verenigingen van eigenaren tegen concept APV, oproep voor steunbetuigingen.

19.10.2012 | In de categorie Natuurvriendelijke Oevers

De enige mogelijkheid die nog rest, is de raadscommissie die haar oordeel over de conceptAPV moet uitspreken, te overtuigen van ons standpunt door in te spreken op haar
vergadering op 24 oktober a.s.  Iedere vereniging zal van dit inspreekrecht gebruik maken.
Er zijn met name twee zaken waar wij ons zeer ernstig zorgen over maken, te weten het bij
het varen voldoende afstand houden van de oever en het toestaan van naaktrecreatie.

Zie voor nadere informatie de gezamelijke brief van de eigenaren verenigingen.  En de steunbetuigingen die kunnen worden ingevuld. Zie hiernaast links.