Bedreigingen

Diverse invloeden kunnen het Reeuwijkse Plassengebied bedreigen. Van klimaat uitdagingen en de waterstand tot ongereguleerde recreatiedruk of een wildgroei aan commerciële initiatieven. Het Plassengebied is kwetsbaar en vraagt om onderhoud. 

De VWR helpt het gebied waar mogelijk te beschermen en dient zo de belangen van haar leden. 

Dat kan door het afdwingen van regulering, het bewaken van de natuurwaarden of het op de juiste plaatsen aanhangig maken van misstanden in het Plassengebied. 

U, lid van VWR, bent daarbij onze oren en ogen. Meldt uw zorgen, zodat wij goed gericht in actie kunnen komen.