Energietransitie

Ook de woning- en watereigenaren in het plassengebied ondervinden de energietransitie.

Bij energietransitie gaat het om de omschakeling van fossiele naar herwinbare energiebronnen, zoals zon, wind, of waterkracht. Het lastige is dat in ieder geval zon en wind niet altijd en zeker niet altijd op de momenten dat wij er behoefte aan hebben, beschikbaar zijn.
Om toch energie tijdelijk voor later gebruik op te slaan beschikt Nederland in Noorwegen over enkele stuwmeren waar bij overvloed aan energiewater in gepompt wordt om er opeen ander moment generatoren weer mee aan te drijven.

Het uit zonnepanelen terug leveren van niet direct zelf gebruikte stroom leidt inmiddels op sommige momenten tot zelfs een negatieve stroomprijs, al geldt dit ook als het ’s nachts hard waait. Energieleveranciers kunnen dankzij de slimme meters nu sturen met tarieven per kwartier, om zo te bevorderen, dat energie gebruikt wordt als die in overvloed beschikbaar is. Naast het inschakelen van boilers, (af)wasmachines en vrieskasten, kunnen warmte pompen op zulke momenten warmte vooruit maken en opslaan in hun boilers voor later gebruik. En Oh Ja straks kunnen we onze auto accu’s ook juist op die momenten laden. Dus is het goed als we nog meer zonnepanelen op onze daken leggen.

Of je drijvende zonneweides op onze plassen moet willen hebben? In ieder geval moeten we dan de meeuwen afleren de panelen als toilet te gebruiken.

Overigens auto’s kunnen vanuit hun accu’s, als we straks allemaal elektrisch kokend om 6 uur ’s avonds de piepers opzetten, het net ondersteunen om op dat moment aan die geweldige energievraag te voldoen. Al kan de net leverancier ook met het tarief sturen en zorgen, dat die piepers wat meer gespreid gekookt worden.

Om vervolgens nog zuiniger met elektriciteit om te gaan kunnen we warmtepompen in plaats van uit lucht uit water energie laten opwerken.

Nu gebeurt dat hier en daar al in z.g. warmte netten met bronwater dat van zo’n 200 meter diepte wordt opgepompt en daarna weer wordt teruggepompt. Projecten die niet overal helemaal probleemloos verlopen [Bodegraven] en die energetisch door dat heen en weer gepomp van dat water, los van de dure bronboringen, niet zo efficiënt zijn.

Goedkoper, makkelijker en efficiënter is gebruik maken van grote arealen oppervlaktewater, waar aan de bodem de temperatuur nagenoeg het hele jaar zo’n 8 graden is. Op die manier uitgelegd is het ’t onderzoek waard te kijken of Aqua thermie voor watereigenaren een kansrijke ontwikkeling is. 

Dankzij de voorvechters voor elektrisch varen van het eerste uur die de Stichting Elektrisch Varen eind vorige eeuw opzetten zijn er in Reeuwijk verhoudingsgewijs bijna twee keer zoveel elektrische boten als in de rest van ons land. Zo is er al sinds 2004 een Jachtwerf in Reeuwijk die zich helemaal toelegt op elektrisch varende boten.