Exploitatie en Recreatie

Iedereen moet kunnen genieten van het plassengebied. Daarbij is het wel belangrijk dat alle gebruikers zich realiseren dat de plassen voor het overgrote gedeelte eigendom zijn van particulieren die opdraaien voor de kosten van onderhoud van de plassen en dat de natuur in het plassengebied belangrijk en kwetsbaar is. Daarom is het belangrijk dat alle gebruikers met respect voor de natuur en het eigendom van de andere het plassengebied betreden. 

De VWR vindt dat het commerciële gebruik van het plassengebied zeker kan maar met inspraak van de watereigenaren. Waar reëel vragen we een faire compensatie voor het onderhoud van dit natuurgebied. 

Goede regulering van exploitatie en handhaving bij recreatie staat bijzonder hoog op de agenda bij de VWR.