Regelgeving

Op het Reeuwijkse Plassengebied zijn verschillende wetten en regelgeving van toepassing. De VWR is van mening dat er voor de instandhouding van het Reeuwijkse Plassengebied en voor de een verantwoord (recreatief) gebruik, wet- en regelgeving noodzakelijk is. Wil de regelgeving goed nageleefd worden, dan moet deze bekend zijn bij de belanghebbenden. 

Varen

Naast de algemene nautische wet- en regelgeving is voor de handhaving in het plassengebied de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van groot belang. Daarin is o.a. geregeld een verbod tot varen tenzij een ontheffing is verleend, een verbod op nachtelijk varen, waar men wel en niet met een motorboor mag varen, niet sneller varen dan 6 km per uur en waar men wel en niet mag ankeren en hoe lang.

Recreatie

In de APV zijn ook regels opgenomen voor het recreëren op de zogenaamde onbebouwde recreatiepercelen. Bij voorbeeld zijn er regels opgenomen voor de grootte van een bergruimte, het hebben van een tent, waar en hoe lang en het overnachten.