Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de Reeuwijkse plassen is niet goed. Enkele oorzaken van vervuiling zijn in de afgelopen jaren aangepakt. Zo is bijna het volledige plassengebied inmiddels aangesloten op een riool en is het gebied afgedamd van het omringende agrarisch gebied wat de inlaat van verontreinigd water door (kunst)mest sterk beperkt. 

Desondanks is de waterkwaliteit slecht en met binnenkort in te voeren KaderRichtlijnWater (KRW) zullen er ongetwijfeld regels en maatregelen op ons af komen. De belangrijkste oorzaak van de verontreiniging is de inlaat van water via het Dubbel Verlaat. Een (weliswaar kostbare) oplossing zou een zuiveringsinstallatie zijn.

Grondwaterstand

VWR beijvert zich voor een zo constant mogelijk peil in de Plassen (liefst in de zomer zelfs een wat hoger niveau).

De grondwaterstand is iets anders dan het peil in de Plassen en sloten (al zullen die vlak langs een oever wel dicht bij elkaar liggen). Kom je een paar meter verder in onze veentuinen, dan zijn al verschillen van decimeters mogelijk. Dit heeft te maken met de geringe horizontale doorlaatbaarheid van onze grond. Die verschillen zouden geringer zijn als niet op het land allerlei gewassen, tot en met grote bomen, groeien die massa’s water aan de bodem, dus grondwater onttrekken.

Laat onverlet, dat het in de zomer van het grootste belang is, dat het waterpeil in de plassen niet te veel daalt omdat dan de horizontale doorvloeiing van water nog meer afneemt, terwijl dat dan juist zo hard nodig is.