Bericht aan Coördinerend Wethouder Plassengebied Jan Leendert van den Heuvel

Geacht lid van VWR,

Zoals besloten op onze ALV j.l. 22 april in zake het in opdracht van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk La Gro Geelkerken advocaten geschreven memo, hebben wij samen met de twee andere Eigenarenverenigingen bijgaande brief aan wethouder van den Heuvel gestuurd.

Namens het Bestuur van VWR
Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere