Discussie Rijnlands programma Schoon en Mooi

04.02.2011 | In de categorie Schoon en Mooi

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een advertentie geplaatst in de Kijk op Reeuwijk nr. 2 over haar programma schoon en mooi.

Jan Schimmel, lokaal expert, eigenaar, bewoner en gebruiker, plaatst in een paginagroot artikel in de Kijk op Reeuwijk van 18 januari 2011 commentaar bij dit programma. Hij wil dat hiermee een discussie op gang komt.

Op 3 februari 2011 plaatst het AD een artikel “Eerst sliblaag verwijderen”, waarin de heer Schimmel het Rijnland-plan Schoon en Mooi laakt.

Hierbij de advertentie van Rijnland en de beide artikelen. Op dit moment nog zonder commentaar.  Maar de VWR zal hier later uitgebreid op terug komen.