Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen 2020-2030 voldeed niet aan verwachtingen

03.02.2020 | In de categorie Gebiedsvisie

In de vergadering jl. 30 januari heeft het VEEN-Bestuur er met meerderheid van stemmen voor gekozen de bestaande Projectgroep Gebiedsvisie toestemming te geven zelf aan de slag te gaan met ontwikkelen van een Gebiedsvisie nu het traject met bureau Waardenburg op 10 januari jl. “on hold” is gezet.

Wel zal VEEN nog een brainstrom sessie beleggen om de feitelijke inhoud van de visie, c.q. “waar gaat VEEN voor staan?” helder te krijgen.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Namens het Bestuur van VWR

Anton Schiere