Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen 2020-2030

11.12.2019 | In de categorie VWRledenbericht

Geacht VWR-lid,

Zoals u weet loopt vanuit VEEN het project Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen 2020-2030.
Inmiddels is het eerste concept van dit z.g. Visiedocument afgelopen 4 december door Bureau Waardenburg opgeleverd.

Wij voorzien dat dit eerste concept nog wel de nodige bijstellingen zal krijgen. Als VWR-Bestuur willen wij u daarom nu nog niet met dit lijvige rapport vermoeien*.

Medio januari, als ook Project- en Klankbordgroep hun feed-back hebben gegeven, zal naar verwachting deze Gebiedsvisie wat meer uitgekristalliseerd raken.
Het is onze bedoeling u dan die stukken ter beoordeling aan te reiken om ze in een extra Algemene Leden Vergadering met u te bespreken.
Voorwaarde is immers dat wij als VWR ons er wel in moeten kunnen gaan vinden.

Houdt u daarvoor graag maandagavond 27 januari vrij!

* Wilt u meer weten, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere