In Memoriam Pieter Herman Boot

Met spijt vernamen wij heden via de KoRB van het overlijden van onze oud VWR Bestuurder Pieter Boot. Velen herinneren zich zijn markante persoonlijkheid, taalgebruik en daadkracht in het belang van VWR. 

Naast watereigenaar was Pieter ook enthousiast gebruiker van het Reeuwijkse water en was zo als VWR bestuurder helemaal op z’n plek.

In het oog springend was de door hem geëntameerde Crowdfunding [dat woord bestond toen nog helemaal niet] voor het bekostigen van een namens VWR te voeren juridische procedure. Zijn netwerk en enthousiasme maakten er budgettair een succes van. De procedure eindigde in het voordeel van VWR en daarmee voor de bewoners van het Reeuwijkse Plassengebied.

Het Bestuur van VWR is zeer erkentelijk voor wat Pieter voor onze vereniging betekend heeft. Wij wensen zijn echtgenote Joke en familie van harte alle sterkte.

Anton Schiere, Voorzitter