Inspreektekst voor vergadering Rcie Bestuur en Financiën dd. 24 oktober 2012 inzake APV.

De drie eigenarenverenigingen in het Reeuwijkse Plassengebied hebben gezamenlijk een brief gezonden, waarin zij bezwaar maken tegen een aantal zaken in de voorliggende APV. Het betreft de regelgeving over het varen en aanwijzing van een locatie waar naaktrecreatie zal worden toegestaan. Uit de vele steunbetuigingen die wij ontvingen van onze leden en van niet leden, blijkt dat onze standpunten breed worden gedragen.

De brief en de steunbetuigingen publiceerden wij eerder op onze website.

Links hiernaast treft u de tekst voor het inspreken op de vergadering van 24 oktober 2012.

De tekst zal worden ingesproken door R.H. van Eijk, namens de gezamenlijke verenigingen:

  • Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers (VWR) en
  • Vereniging De Sluipwijkse Plassen en
  • Vereniging Natuurbehoud Plas ‘s-Gravenkoop.