Ledenbericht 2e herziening Plassengebied – bestemmingsplan (ontwerp)

Geacht VWR lid,

Zoals in de laatste ALV n.a.v. de vraag van Richard Okkerse afgesproken informeren wij u hierbij, dat per 20 december de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar 2e herziening Bestemmingsplan Plassengebied heeft “ingeladen” bij Ruimtelijkeplannen.nl.

U vindt het via: 2e herziening Plassengebied – bestemmingsplan (ontwerp).

U kunt het hele 2e Herzieningsdocument hier downloaden.

Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere
+31 (0)182-39 31 73