Ledenbericht: VWR Verslag Schriftelijk gehouden ALV

Geacht VWR-lid,

Hierbij doen wij u het verslag van de, vanwege de Corona situatie Schriftelijk gehouden, ALV van jl. 12 november 2020.

Mocht u hierover vragen, opmerkingen of anderszins hebben, aarzelt u dan niet ons te contacten.

Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere
+31 (0)182-39 31 73