Minicursus van Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

‘Zorgen om insecten in de Reeuwijkse Plassen’

De insectenstand baart zorgen, ook in ons Plassengebied. Hun leefomgeving staat onder druk onder meer door afnemende biodiversiteit.

Minder insecten heeft z’n effect op de bestuiving van bloemen en leidt tot minder voedsel voor vogels en ook vissen.  

Foto: Max Prins

Insecten, dagvlinders en libellen staan centraal in de volgende minicursus speciaal voor bewoners, of bezoekers van ons Plassengebied georganiseerd door De Natuuracademie. 

De cursus bestaat uit: 

  • een theorieavond op woensdagavond 14 september vanaf 19:30 uur in de Kerk van Sluipwijk, ‘s-Gravenbroekseweg 85b en 
  • het praktijkdeel op zaterdagochtend 17 september van 12:00-14:00 uur, We verzamelen bij de fietsenstalling aan de surfplas, naast het restaurant.  

Voor deelname mail vóór 7 september uw naam en adresgegevens aan: mmin@xs4all.nl
U krijgt na opgave meer informatie. 
Prijs € 10 per deelnemer voor beide dagdelen, bij aanvang contant te voldoen. 

Foto: Ysbrand Swart

Theorie en praktijk

Op de theorie-avond zal Arthur van Dijk (ambassadeur van de Vlinderstichting) een presentatie verzorgen waarbij het accent ligt op dagvlinders. Vervolgens zal Goof Overbeek (KNNV) kort stilstaan bij libellen. Na de pauze is volop ruimte voor vragen en discussie.  Dit alles in het bredere kader van de omgeving en ecologische aspecten. 

Het praktijkdeel wordt een wandeltocht door de Reeuwijkse Hout. Er wordt in 3 groepen langs een aantal sloten en weitjes gelopen om zelf kennis te nemen van wat er kruipt en vliegt. Met netten en lakens kunnen we wat vangen en daarna bekijken.

Wat kunnen we zelf?

Ook in het Plassengebied kunnen we als bewoners en gebruikers met concrete maatregelen zorgen dat de leefomgeving van een aantal insectensoorten verbetert, zodat hun overlevingskansen toenemen.

Wanneer maaien we? Welke waardplantenzijn er nodig voor rupsen? Zijn de oevers geschikt voor libellenlarven? Helpen bloemenrijke weitjes en bermen? En wat is het nut van bijenhotels? Hier staan we tijdens de mincursus bij stil.

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

De Natuuracademie is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te realiseren. De Natuuracademie is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied.