Onjuist bericht in AD 7 januari 2012

09.01.2012 | In de categorie Recreatie

In de AD van 7 januari stond bijgaand bericht. Het bevat verkeerde aannames en onjuiste feiten:

De grond van het plassengebied is voor 80% prive eigendom en de overige 20% is van de gemeente. Daarom is het onjuist te stellen dat het recreatieschap samen met gemeente een kano route in gaat stellen. Het varen op de plassen kan slechts als men een dag- of jaarontheffing koopt en georganiseerd varen kan alleen in overleg met de eigenaren. Dit laatste is ook het geval met de watersport verenigingen die hun wedstrijden in overleg met de eigenaren vaststellen. Als er dus al een kano route uitgezet gaat worden zal die eerst met de eigenaren besproken moeten worden.

Verder wordt er gesproken over een omslag bedrag dat o.i. slaat op de bijdrage die in het algemeen betaald wordt door de gemeente aan het recreatieschap en dat dus niets te maken heeft met kanovaren.