Lid worden

Wat doet de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers VWR?

VWR is al meer dan 35 jaar lang de belangenbehartiger voor het Reeuwijkse Plassengebied. VWR is aanspreekpunt voor overheden en andere partijen voor alles wat het Reeuwijkse plassengebied aangaat, zoals waterpeil, natuurbehoud, recreatie, duurzaamheid en van verkeer tot en met de brughoogtes en vaarverbindingen.

VWR staat, met oog voor maatschappelijke veranderingen, voor zuinig omgaan met en waar nodig herstel van ons Plassengebied. De plek die VWR in het gebied inneemt is gestoeld op het eigendom van, of gebruiksrecht op het water, dat haar leden hebben.

VWR wordt gerund door een bestuur, dat wordt gekozen uit de ledenvergadering en voert het beleid uit zoals door de ledenvergadering jaarlijks wordt vastgesteld. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

VWR houdt twee maal per jaar een ledenvergadering en organiseert daarnaast bijeenkomsten en activiteiten voor de leden.

De contributie in 2020 bedraagt 42,50 euro en ingeval van automatische incasso 40,00 euro per kalenderjaar. Wordt u gedurende het jaar lid dan hanteren wij een korting van 3,50 euro per volle resterende maand over het lopende kalenderjaar.

Over wat er in de vereniging omgaat correspondeert VWR via e-mail en VWR ledenberichten met u. Afhankelijk van wat zich voordoet kunt u jaarlijks 4 – 12 Ledenberichten verwachten.

Lid worden

Lid worden

Uw gegevens

Correspondentie adres

Lidmaatschap

Door dit formulier in te vullen en te verzenden verklaart u voor onbepaalde tijd lid te worden van de VWR met jaarlijkse opzegmogelijkheid. U bent akkoord met onze statuten en huishoudelijk reglement en met ons Privacy Reglement.
Na verzending ontvangt u automatisch een kopie van uw aanmelding op uw bovenvermeld e-mailadres. U krijgt tevens op termijn een welkomstbrief toegestuurd.