Peil in de Reeuwijkse Plassen te laag!

17.04.2020 | In de categorie Peilbesluit
(Klik erop voor vergroting)

De Verenigde Vergadering van Rijnland (het bestuursorgaan van het Hoogheemraadschap) gaf in haar maart vergadering als hamerstuk een klap op afronding van de monitoring van het Peilbesluit september 2017 Reeuwijkse Plassen.

(Klik erop voor vergroting)

‘t Werd opgefleurd met een grote advertentie in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk waarin Rijnland vertelde dat het allemaal goed gaat met het grondwaterpeil in Reeuwijk. Daarin wel voorbij gaand aan de motie Bakker bij vaststelling van dat nieuwe Peilbesluit in 2017, waarin het ging om juist het monitoren van maaivelddaling.

Nu is het meten van maaivelddaling technisch ingewikkeld, dus kostbaar en daarom had Rijnland er in het monitoringproces helemaal geen zin in.

Logo van de waterbeheerder

Peil in de Plassen en de rol van Rijnland

Tijdens de twee jaar van het monitor traject hebben wij Rijnland bij herhaling gewezen op het:

  • regelmatig onderschrijden van de toegestane peilgrens van – 229 NAP,
  • niet op orde hebben van een geautomatiseerd peilbeheer,
  • niet op de correcte hoogte hangen van peilschalen en peilmeters, maar ook op het
  • zelfs per vandaag niet op orde hebben van de bemalingscapaciteit, zoals toegezegd bij het nieuwe Peilbesluit.
(Klik erop voor vergroting)

Dat het Peil te laag staat komt omdat Rijnland te weinig water in ons Plassengebied inlaat.
De huidige lage waterstand heeft natuurlijk ook te maken met het z.g. regentekort. Of te wel het is gewoon te droog, het regent in verhouding te weinig. U ziet het in bijgaande grafiek. (Klik erop voor vergroting)
Rijnland laat dus onvoldoende water in ons Plassengebied in om de verdamping uit de plassen (1 à 2 cm per dag) aan te vullen.

De lage peilstand in de Plassen kan leiden tot extra inklinken van uw percelen.

Om dit tegen te gaan helpt ’t als u het grondwaterpeil onder uw percelen zelf op peil houdt.
Sproei daarom, zolang het niet goed regent, dagelijks uw tuin. Liefst met een pomp met water uit plas of sloot. Wacht niet tot uw gras gele plekken krijgt, maar sproei nu en vooral in de buurt van bomen.

Hoeveel pompcapaciteit hebt u dan nodig?

Dit is afhankelijk van uw perceelgrootte.
Om per m2 1 cm grondwaterpeil ophoging te bewerkstelligen heeft u so wie so al 10 liter nodig, maar omdat in het bovenliggende grondpakket het water blijft hangen is een vuistregel factor 1,5, dus 15 liter.
Bedenk daarbij, dat vooral in het midden, dus > 5 meter vanaf de oever, het grondwater zomaar tot wel 0,8 meter kan zakken. Het grondpakket daarboven wordt dan extra gevoelig voor inklink.
Om grondwater 1 cm te laten stijgen heeft u per 100 m2 perceeloppervlak dus 100 x 15 = 1.500 liter = 1,5 m3 water nodig.
Hou er wel rekening mee, dat afhankelijk van temperatuur, zon en wind een deel van het opgebrachte water weer verdwijnt doordat planten en bomen het opnemen.
Dus is het devies regelmatig blijven sproeien.

(Klik erop voor vergroting)

Hoeveel water komt er uit een pomp?

Dat is afhankelijk van het type pomp, maar vooral ook van het type slangen en daarbij horende nippels en koppelstukken. Hoe groter de diameter hoe beter de opbrengst van een pomp zal zijn. Bedenk dat de diameter van het kleinste koppelstuk de zwakste schakel in de keten is.

Loont het kopen van een pomp in vergelijking met gebruik van kraanwater.

Ja, een kwalitatief goede pomp gaat zeker tien jaar mee. Investeren in zo’n pomp scheelt veel, nog afgezien van dat leidingwaterbedrijven steeds vaker een sproeiverbod voor hun drinkwater instellen.