Reeuwijkse Visserij coöperatie ‘De Schakel’ publicatie

12.03.2011 | In de categorie Visserij

Coöperatieve vereniging van Reeuwijkse Vissers ‘De Schakel’ presenteert zich. Vissen met groot vistuig als (paling)fuiken en (snoekbaars)netten mag van de rijksoverheid alleen nog wanneer een visser een areaal viswater heeft van 250 ha en een omzet van € 8000 jaarlijks. Dit kan ook in coöperatief verband. In feite is De Schakel voortgekomen uit de Vis Beheer Eenheid (VBE) in de VWR. Om de Reeuwijkse vissers te steunen besloot de Algemene Ledenvergadering van de VWR in 2009 om de oprichting van een coöperatieve vereniging met de inbreng van hectaren water door de VWR leden te steunen. Mede daardoor werd het areaal water van tenminste 250 ha voor De Schakeld bijeengebracht. De VWR, die tot vier jaar geleden via de VBE jaarlijks glasaal uitzette, is blij met De Schakel en deze ontwikkeling. De traditionele Reeuwijkse en Sluipwijkse vissers kunnen zo blijven vissen. Ook wordt zo een bijdrage geleverd aan het op peil houden van de palingstand. Kort geleden heeft het bestuur van de VWR bij wethouder Wendy Verkleij, o.a. jacht, visserij en het gebied Sluipwijk in haar portefeuille, aangedrongen op het bereiken van betere samenwerking tussen de vissers. Gezien de uitspraken van de 3 beroepsvissers en de gevoerde processen moet dat voor haar een uitdaging zijn. Ook moet er een visstandbeheercommissie (VBC) komen. De VWR zet in op een regio (Reeuwijk en Sluipwijk) gebonden VBC met een vertegenwoordiging daarin van de watereigenaren.

Hierbij het artikel uit de AD van maart 2011.
En het door de VWR aan de media aangeboden Persbericht.