Symposium ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de VWR

1 april 2016

Zaterdag 23 april 2016, Zalencentrum De Brug Reeuwijk

‘De Reeuwijkse Plassen over 15 jaar’

In haar 35 jarig bestaan heeft de VWR zich ingezet voor de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen en rechten van de particuliere eigenaren. De VWR bracht in 1992 onder meer het rapport ‘Herstelplan Reeuwijkse Plassen’ uit. De VWR stond mede aan de basis van het Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassen (OTRP), het Convenant Reeuwijkse Plassen en de oprichting van de Stichting VEEN. Veel uit het Herstelplan is gerealiseerd. Maar de VWR kijkt als altijd naar voren en organiseert daarom een symposium over een visie op de plassen voor de komende 15 jaar.

De sprekers bezetten allen een belangrijke positie bij organisaties die een groot belang bij de Reeuwijkse Plassen hebben en geven vanuit hun organisatie een visie op de komende 15 jaar Reeuwijkse Plassen.

Informatie
Datum Zaterdag 23 april 2016
Plaats Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, 2811CA Reeuwijk
Het symposium is toegankelijk voor leden van de VWR en andere verenigingen van eigenaren en watersportverenigingen, eigenaren/bewoners van het plassengebied en genodigden.
Symposiumvoorzitter mevrouw Wendy Verkley, burgemeester Uitgeest, voorheen raadslid en wethouder Bodegraven-Reeuwijk
Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Opening door de symposiumvoorzitter
14.05 uur De heer Christiaan van der Kamp, burgemeester Bodegraven-Reeuwijk
14.20 uur De heer Jan Löwik, voorzitter Stichting VEEN, oud-CEO CRODA Gouda
14.35 uur De heer Chris Kalden, voorzitter Stichting Groene Hart, oud directeur Staatsbosbeheer
14.50 uur Pauze
15.15 uur De heer Bert Cremers, voorzitter bestuur Groenalliantie Midden-Holland, burgemeester Waddinxveen
15.30 uur De heer  Marco Kastelein, Hoogheemraad en lid dagelijks bestuur HHRijnland, met aandachtsgebied Midden-Holland, Bodegraven-Reeuwijk
15.45 uur De heer Chris Buitelaar, voorzitter VWR, bestuurslid/penningmeester Stichting VEEN
16.00 uur Vragen uit de zaal aan de inleiders, (forum)discussie
16.30 uur Afsluiting door de symposiumvoorzitter
Aansluitend informeel samenzijn en viering 35 jaar VWR
17.30 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden: per e-mail: symp35@vwrreeuwijk.nl

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Stichting VEEN, HHRijnland, VanRijn Service, ’t Reeuwijks Wijnhuis, Stichting Fondsverwerving Herstel Reeuwijkse Plassen, Van Hees landschapsarchitectuur.