Tussenstand Natuurvriendelijke Oevers Reeuwijkse Plassen

01.06.2011 | In de categorie Natuurvriendelijke Oevers, Schoon en Mooi

In het kader van het programma Schoon en Mooi is er een Nieuwsbrief verschenen van het Hoogheemraadschap Rijnland.
Begin 2011 heeft Rijnland eigenaren van oevers aan de Reeuwijkse Plassen benaderd met het aanbod om op hun percelen natuurvriendelijke oevers aan te leggen en te onderhouden. Dit aanbod is onderdeel van het programma Schoon en Mooi, dat in het leven is geroepen om de chemische en ecologische waterkwaliteit in de plassen te verbeteren. Rijnland wil voor 2015 acht kilometer reeds bestaande natuurvriendelijke oevers verbeteren en onderhouden en twaalf kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aanleggen aan de Reeuwijkse Plassen. In de nu verschenen Nieuwsbrief dd. 17 mei 2011 wordt verslag gedaan van de huidige status.

Zie voor de verder inhoud de download met de nieuwsbrief.