Uitnodiging Voorjaars ALV 22 april 2024 in De Rokende turf

Hierbij nodig ik u namens het Bestuur van VWR uit voor onze Voorjaars ALV op 22 april 2024 in de Rokende Turf.

Klik hier voor de Agenda en alle bijbehorende stukken.

Wilt u in verband met de catering zo vriendelijk zijn zich aan te melden via de link in de aan u gezonden e-mail.

Wij verwachten een vruchtbare discussie en kijken daarom uit naar uw komst de 22e.

Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere
+31 (0)182-39 31 73