VWR en bewoners bezwaar tegen nieuwe brug Treebord

15.06.2016 | In de categorie Recreatie, Ruimtelijke Ordening

De VWR maakt bezwaar tegen een door ODMH – lees gemeente Bodegraven-Reeuwijk – verleende vergunning voor de aanleg van een brug in het Treebord ter hoogte van de Dunantlaan. De brug is bedoeld voor ontsluiting van een vaarverbinding van de bewoners van de appartementen Miereakker en Goede Ree naar de Reeuwijkse Plassen.

Bezwaar: het verhoogt de recreatiedruk op de plassen en het is schending door de gemeente van afspraken, vastgelegd in het Convenant Reeuwijkse Plassen. De VWR ziet ook andere problemen waaronder verkeerstechnische.

De VWR steunt daarom ook de bezwaren van bewoners bij het Treebord en omgeving. De bewoners hebben tal van grieven waaronder verkeer technische en problemen voor de veelal bejaarde bewoners. Men onderbouwd dit met een rapport van een ergotherapeut.

Voor het bezwaarschrift van de VWR en bijlagen en ook het bezwaarschrift van de bewoners: zie downloads.