VWR Inleiding op VEEN infoavond over op te richten stichting

Geacht VWR Lid,

Zoals we al op onze site publiceerden was er afgelopen dinsdagavond de 9e november vanuit VEEN een infoavond over de op te richten “De Dertien Plassen” stichting.

VWR is zoals u weet tegen het oprichten van zo’n nieuwe stichting om een aantal redenen. 
De belangrijkste is, dat de watereigenaren van het gebied door de in die stichting gekozen structuur volledig opzij worden gezet. Hiervoor wordt enkel als argumentatie gegeven dat dit nodig zou zijn om subsidiegelden aan te kunnen trekken van Hoogheemraadschap, Provincie, Brussel en z.g. Goede Doelen fondsen etc.. Echter dat lukte in het oude VEEN ook heel goed.
Andere reden is, dat wij het z.g. Gebiedsvisie document niet willen onderschrijven vanwege tenminste een tweetal zaken die er in staan.

De presentatie van de plannen rond De Dertien Plassen ontmoette in de zaal weerstand op het vlak van de financiering van de loonkosten van de in dienst te nemen deskundigen en de ingewikkeldheid van de nieuwe structuur. Er was bovendien brede kritiek over de gebrekkige communicatie tot en met geheimzinnigdoenerij die al jaren rond het hele Gebiedsvisie traject hangt.

Door Hans Richters, die Peter Blanken in de bijeenkomst vanwege terplekke opkomende verkoudheidsverschijnselen verving, is toegezegd dat er een verslag van deze avond gaat komen.

Vooruitlopend daarop vindt u bijgaand de tekst van onze inleiding op deze avond. Klik hier

Met vriendelijke groeten,

Anton Schiere