VWR lid Wijnand van Rees overleden

01.04.2020 | In de categorie Uncategorized

Met veel spijt moeten wij u mededelen, dat op zaterdag 28 maart 2020 ons lid Wijnand van Rees is overleden.

Wijnand was 26 jaar een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Hij heeft in en voor VWR een belangrijke rol gespeeld op het vlak van het vissen in onze Plassen onder andere uit mondend in zijn voorzitterschap van Coöperatie de Schakel. Zijn scherpe inzicht en innemende persoonlijkheid lagen hieraan ten grondslag.

Met het overlijden van Wijnand van Rees is ons een lid ontvallen, dat op velerlei gebied zijn talenten hier inzette.

Ons warme medeleven gaat uit naar Wijnands echtgenote, hun kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen in deze al lastige periode van harte alle sterkte.

Namens het Bestuur van VWR,

Anton Schiere

28 maart 2020 Wijnand van Rees overleden. Foto courtesy AD © Pim Mul