VWR Najaar bijeenkomst 2018

28.11.2018 | In de categorie Persbericht

Op woensdag 12 december houdt de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers, VWR in De Rokende Turf op Sluipwijk voor leden en inwoners van het Plassengebied en vooral die bij Ravensberg, haar openbare Najaar bijeenkomst.

Twee voor alle bewoners in het Reeuwijkse belangrijke thema’s staan op het programma:

  • De grote droogte dit jaar en het behoud van het waterpeil
  • Wat zijn de verschillende herstelmogelijkheden voor eilanden op de Plas Ravensberg?

Voor het eerste onderwerp heeft VWR Mevrouw Ir. Marja van Keulen uitgenodigd:
Zij heeft bij het Hoogheemraadschap van Rijnland de functie van resultaatmanager en zij was vorig jaar als opdrachtgever o.a. verantwoordelijk voor het Peilbesluit Reeuwijkse Plassen van 2017. Opgeleid in Wageningen, begon zij in 1995 haar loopbaan bij Rijkswaterstaat en werkte daarna voor o.a. Natuurmonumenten, het waterschap Rijn en IJssel en in de Provincie Noord Holland en bij het Amsterdamse Waternet. Sinds 7 jaar werkt zij voor Rijnland.

Zij gaat deze avond uitleggen hoe het Hoogheemraadschap Rijnland dit jaar lukte het Reeuwijkse waterniveau vrijwel op peil te houden. Dit ondanks de aanhoudende hoge temperaturen met dito waterverdamping en het voortdurende gebrek aan regen. Marja zal ook aangeven waar hierbij begrenzingen liggen en natuurlijk gaat zij ook in op wat Rijnland kan doen als er juist wel heel veel regen en ook nog in een korte tijd valt. Verder zal zij ingaan op de doelen voor en ontwikkeling van de waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen.

Copyright Groepsaccommodatie.nl

Als er iemand kennis heeft van ons Plassengebied is het wel John van Gemeren:

Vanuit zijn bedrijf Watersnip Advies heeft hij sinds 1989 bijgedragen aan vele oeverprojecten in en buiten Reeuwijk. Hij schetst deze avond het belang van beschermende oevervegetatie in plasoevers. Hij neemt ons met beelden mee, voor een vaartocht langs de eilanden van o.m. de plas Ravensberg. Watersnip heeft op deze plas in opdracht van de gemeente recent een inventarisatie uitgevoerd naar de staat en diverse functies van de eilanden.

Programma op 12 december 2018 in de Rokende Turf, ’s-Gravenbroekseweg 154, Sluipwijk

Tijd Activiteit
19:45 uur Zaal open (parkeren bij Rokende Turf, of op het kerkplein aan de overkant)
20:00 uur Welkom door VWR voorzitter Chris Buitelaar
20:15 uur Inleiding door Mw. Ir. Marja van Keulen, Hoogheemraadschap van Rijnland
20:45 uur Pauze
21:00 uur Presentatie oeverbescherming door John van Gemeren, directeur Watersnip Advies
21:30 uur Panel discussie
21:45 uur Samenvatting
21:50 uur Aangeklede Netwerkborrel
22:20 uur Afsluiting
Een avond die je als Reeuwijker niet mag missen, dus reserveert u graag via Najaar@VWRReeuwijk.nl