VWR neemt afscheid van Chris Buitelaar als voorzitter

11.04.2019 | In de categorie Persbericht

VWR, dé Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers in Reeuwijk,
nam in haar Algemene Leden Vergadering op 10 april afscheid van Chris Buitelaar als voorzitter.

Chris Buitelaar en diens echtgenote Mieke Buitelaar-van Wijk

Het was woensdag 10 april de laatste keer dat Chris Buitelaar binnen de VWR de voorzittershamer hanteerde. Na 15 jaar vond hij o.a. dat het tijd was voor verjonging in het VWR-Bestuur.
Kijk op Bodegraven-Reeuwijk publiceerde die dag een uitgebreid interview met Chris: KLIK HIER
Met zijn slogan “vlechten als het kan, maar vechten als het moet” heeft Chris Buitelaar het afgelopen anderhalve decennium veel voor het Reeuwijkse Plassengebied betekend.

Anton Schiere en Chris Buitelaar

 

Reden voor de Leden in de Algemene Vergadering in te stemmen met benoeming van Chris tot Erelid van de vereniging. De daarbij behorende oorkonde werd hem door het oudst zittende bestuurslid Ton Baan aangereikt.
Op voordracht van het Bestuur besloot de vergadering met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter van VWR Anton Schiere te benoemen.
Van verjonging in het Bestuur is daarmee slechts marginaal sprake, hij was 20 jaar geleden ook al Bestuurslid van VWR.

Elly de Knikker en Herman Grooten

 

De alleszins geanimeerde avond werd afgesloten met een live interview door ons bestuurslid Herman Grooten met Elly de Knikker, uitgever van o.a. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Herman praat met Elly over haar bedrijf Graficelly, de markt van lokale media en vanuit haar nauwe verbondenheid met ons Plassengebied vooral over haar waarnemingen op de ontwikkelingen daarin.

Om het interview te beluisteren: Klik hier voor Podcast

 

 

Foto’s: Cor van Diest