VWR neemt afscheid van Chris Buitelaar als voorzitter

11.04.2019 | In de categorie Persbericht

Persbericht:

VWR, dé Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers in Reeuwijk,
nam in haar Algemene Leden Vergadering op 10 april afscheid van Chris Buitelaar als voorzitter.

Chris Buitelaar en diens echtgenote Mieke Buitelaar-van Wijk

Het was woensdag 10 april de laatste keer dat Chris Buitelaar binnen de VWR de voorzittershamer hanteerde. Na 15 jaar vond hij o.a. dat het tijd was voor verjonging in het VWR-Bestuur.
Kijk op Bodegraven-Reeuwijk publiceerde die dag een uitgebreid interview met Chris: KLIK HIER
Met zijn slogan “vlechten als het kan, maar vechten als het moet” heeft Chris Buitelaar het afgelopen anderhalve decennium veel voor het Reeuwijkse Plassengebied betekend.

Reden voor de Leden in de Algemene Vergadering in te stemmen met benoeming van Chris tot Erelid van de vereniging. De daarbij behorende oorkonde werd hem door het oudst zittende bestuurslid Ton Baan aangereikt.

Anton Schiere en Chris Buitelaar

Op voordracht van het Bestuur besloot de vergadering met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter van VWR Anton Schiere te benoemen.
Van verjonging in het Bestuur is daarmee slechts marginaal sprake, hij was 20 jaar geleden ook al Bestuurslid van VWR.

Een alleszins geanimeerde avond, die werd afgesloten met een inleiding door Elly de Knikker, uitgever van o.a. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, met haar visie op de ontwikkelingen in onze dorpen en vooral in het Plassengebied. Klik hier voor Podcast