VWR Zomeractiviteit 2023

Op de prachtige maandagavond de 28e augustus 2023 organiseerde VWR haar Zomeractiviteit in de Sociëteitszaal van R&Z Gouda.

Het was een geanimeerde avond met inleidingen van voorzitter Anton Schiere, zie onderstaand en de nieuwe Gebiedsmanager bij Stichting de 12 Reeuwijkse Plassen Ir. Wouter de Waal. Deze verzekerde zich meteen van een plek op onze Najaars ALV, om dan met onze leden dieper in te gaan op de plannen van Stichting de 12 Reeuwijkse Plassen.

Welkomstwoord VWR Zomeractiviteit op 28-08-2022, Sociëteitszaal R&Z Gouda

Geweldig dat jullie er allemaal zijn, op deze plek met ‘t mooiste zicht op Plas in ons Plassengebied!

Dank aan het bestuur van Roei & Zeil vereniging Gouda, dat wij hier vanavond te gast mogen zijn. En daarmee begrijpt u ook meteen waarom het juist deze maandagavond is geworden, want deze vereniging gebruikt haar sociëteit ruimte zelf heel intensief.

Dat brengt me meteen bij één van de thema’s waar ik het zo over wil hebben:

  • het intensieve gebruik van onze Plassen, de andere is
  • de weigering van de Gemeente op de Plas een regel van de APV te handhaven.

Maar vooreerst breng ik graag met jullie een toast uit op:

  • Ons Reeuwijkse Plassengebied
  • Dat wij jullie als VWR bestuur hier vanavond mogen ontvangen en
  • Dus op VWR.
    De vereniging die zijn bestaan dankt aan hoe dit plassengebied is ontstaan, namelijk door het vervenen, of uitgraven van weiland waardoor grondeigenaren eigenaar werden van de bodem onder het water.

Je voelt ‘m al aankomen:
Daarom hebben wij als watereigenaren wat over onze Reeuwijkse Plassen te zeggen.

Vorig jaar schetste ik in kort bestek hoe dat precies in elkaar zit en daarom vanavond aandacht voor twee urgente thema’s uit de brede agenda van wat er allemaal in ons Plassengebied speelt.

Allereerst de “groeiende recreatieve druk” op ons Plassengebied.
In het in 1998 met de gemeente aangegane convenant werd o.a. bepaald dat de recreatieve druk gereguleerd zou worden.
Als die druk is toegenomen is dat niet geheel onlogisch, onze bevolking nam immers ook toe. Woonden er bij het aangaan van het convenant 15,7 Mln. mensen in ons land, nu 25 jaar later zijn dat er 17,8, dus dik 2 Mln. meer.
Die toegenomen recreatieve druk manifesteert zich o.a. in het aantal elektrische verhuursloepen. Dat zijn er nu al bij elkaar zo’n 50 stuks.
Toegegeven, met die sloepen wordt intensief op de Plassen gevaren, ze geven wat overlast als er een gettoblaster aan boord staat. Ze varen vaak te dicht langs de kant, maar “rietzeilen” kan dankzij al de palenrijen in ieder geval niet meer!

Maar is met 50 stuks dat aantal verhuurboten nu wezenlijk toegenomen?
In 1990 huurde ik voor een feestje alle zeilboten bij Moons, 27 stuks. En toen waren er minstens ook nog wel drie andere verhuurders met elk zo’n 10 roeibootjes. Dus . . .

Wel is het zo, dat de uitbaters van die bootjes in feite geld verdienen “over ons water”.

Dit was reden voor VWR een paar jaar geleden, in toen nog VEEN, te pleiten voor het in vier stappen verdubbelen van de ontheffing fee voor verhuurboten. Zo steeg het tarief voor elektrische verhuursloepen van € 83 naar nu € 140 p/j. wat overigens voor een boot uitbater nog steeds heel snel is terugverdiend.
Tegelijkertijd is het maatschappelijk gezien goed, dat dankzij het intensief varen van die verhuurboten een bredere groep mensen kan genieten van onze Plassen. Al vereist instructie van huurders meer aandacht en moet gezien het intensieve gebruik van de bootjes het ontheffingstarief beslist nog een stuk doorgroeien, om zo voldoende middelen beschikbaar te krijgen voor onderhoud door ons als watereigenaren!

Tweede thema dat ik onder uw aandacht wil brengen is het vanuit de Gemeente niet willen handhaven op het APV-verbod van het zomaar plaatsen van staken in de plassen. Met “zomaar” bedoel ik dan: anders dan typisch voor visserijdoeleinden.

Om een heel ingewikkeld verhaal kort te houden: ’t eind van liedje is, dat naar verluid nu bij de Gemeente “juridisch gekeken” wordt naar: “de openbaarheid van onze Reeuwijkse Plassen”, een onderwerp waarvan wij als Watereigenaren indertijd juist in het convenant met die gemeentelijke overheid overeen waren gekomen:
“het over die strijdvraag niet meer met elkaar te zullen hebben !”

U begrijpt ’t al, als bij de gemeente dat openbaarheidsissue van stal wordt gehaald, dan ondergraaft dat direct de essentie van het convenant !

Hebben wij net, de, op juist precies dat convenant gebaseerde, Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen met heel veel barensweeën het levenslicht laten zien ! En vooral ook, omdat ik zo onze heel speciale gast bij jullie ga introduceren.

Op de voorgrond Ir. Wouter de Waal, Gebiedsmanager bij Stichting de 12 Reeuwijkse Plassen.

Daarom eerst:
het maakt dus echt uit dat wij als VWR kunnen spreken als grootste/sterkste partij in het Reeuwijkse Plassengebied. De partij die zich inzet voor jullie belangen als watereigenaar en/of rechthebbende gebruiker.

Op die verdere groei van onze vereniging zou ik namens ons bestuur [dat overigens zelf ook mag groeien] alvast met jullie willen toasten !!

Anton Schiere, Voorzitter VWR

Heeft u vragen, of opmerkingen naar aanleiding van e.e.a., aarzelt u niet ons te contacten, via Bestuur@VWRreeuwijk.nl of op 0182-39 31 73.