De Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen in de vorige eeuw

20.11.2011 | In de categorie Historie

Scheygrond schreef eind jaren 20 van de vorige eeuw een monografie over de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen. Het unieke aan dit boekje is, dat het gebied, het ontstaan van de plassen, het bijzondere karakter van de plassen als natuurmonument en de recreatieve waarde er van in die tijd, in een levendige stijl wordt beschreven.

Het boekje treft u samen met een voorwoord van onze voorzitter op de pagina “Over ons