Rustig natuurlijk vaargenot

Uniek gebied in het hart van de Randstad

Vertelt u wel eens aan iemand van elders in ons land, dat u in Reeuwijk woont?
Herkent u die verbazend glazige blik bij uw gesprekspartner: Reeuwijk waar is dat?

Gelukkig maar, had u in Loosdrecht, Nieuwkoop, of Vinkeveen gewoond dan was het geen vraag geweest.
De Reeuwijkse Plassen zijn het bijna best bewaarde geheim in dit deel van ons overvolle land.

Hoe is dat zo gekomen?

Reeuwijk is niet “mondain”, Reeuwijkers zijn van “doe maar heel gewoon”!
Vanaf de vijftiger jaren ontwikkelde de Reeuwijkse politiek en daarna vanaf de tachtiger jaren met VWR voorop, beleid gericht op behoud van het authentieke karakter van ons Plassengebied.

Natuurlijk met een tijdgebonden dynamiek, al schiet ‘t door toedoen, of eigenlijk nalaten van de huidige politiek nu wat door.

Foto: animatie Alpha Makelaardij BV

Landelijk bouwbeleid, gebrek aan stedenbouwkundige begeleiding, lokale politieke ambities naar meer commerciële activiteit en nieuwe vaarverbindingen bedreigen nu het karakter van ons plassengebied.

VWR wil graag “het geheim van Reeuwijk” doorgeven aan volgende generaties in een vorm, waar iedereen zich over zal blijven verbazen en vooral van zal genieten.

Kostbaar bezit

In tegenstelling tot vrijwel alle plassen in Nederland is het water in de Reeuwijk Plassen particulier eigendom, al heeft de Gemeente als watereigenaar ook stukjes water op de plassen. Zelfs sloten en doorvaarten zijn vaak particulier eigendom.
Watereigenaren, met VWR voorop, vinden het hun plicht pal te staan voor dit kostbare bezit.
Want het fysiek zo in stand houden vergt veel inspanning van eigenaren om het zo aan onze kinderen en de generaties na hen door te kunnen geven.

Daarom stond VWR en logischerwijs daarvoor dus al, aan de wieg van het terugploegen van de opbrengst van Vaarontheffingen in het gebied, om zo het onderhoud van kwetsbare delen door eigenaren te ondersteunen.

VWR werkt samen in Stichting VEEN, Verenigde Eigenaren En Natuurbehoud. Die heeft z’n oorsprong in een in de tachtiger jaren gesloten Publiek/Privaat Convenant.
Het hierop gebaseerde Convenantoverleg is hét Platform, waar gemeente, als Overheid en Eigenaren samen het beleid voor ons Plassengebied afstemmen. VEEN is daarvoor deels de uitvoeringsorganisatie.

Zorg voor het gebied

Of het nu om de bereikbaarheid van, het bouwen in, het onderhoud van, of het varen op gaat, VWR loopt voorop bij het behartigen van het belang van het Plassengebied.
Dat van eigenaren, maar ook van u als gast op het water, want samen hebben wij vrijwel éénzelfde belang. Voorop bij VWR staat het goed afstemmen van al die belangen.

Wat is er mooier dan een vol wedstrijdveld met kwadraten en liefst ook optimistjes en alles wat daartussen past, of rustig varend loungende genieters op hun boot.

Ze zijn hier allemaal welkom op het water, al bent u wel steeds bij iemand te gast !

Onderwater milieu

Punt van zorg bij ons Plassengebied is het onderwater milieu. Vooral snel draaiende schroeven leiden tot opwerveling van de (vervuilde) sliblaag op de plasbodem, met gevolgen voor de water(zwem)kwaliteit. En de waterkwaliteit is weer van belang voor o.a. het in stand houden van rietkragen, het kenmerkende uiterlijk van onze Plassen.

Snel varen geeft vette hekgolven die honderden meters verderop nog tot fnuikende zuiging op (riet)oevers leidt.

Drukgolven onder water veroorzaken voorts het loslaten van methaan uit de bodem, wat weer Co2 belasting geeft. Dat is nu waarom op Reeuwijk die 6 km/u regel geldt !

Reeuwijk Oase van rust

Als we die tenminste niet zelf verstoren.
Wandelt u wel eens langs de Plassen, of ligt u ergens voor anker, valt het u dan ook op hoeveel lawaai eigenlijk de meeste langsvarende boten maken? Dat hoeft niet meer.

Er zijn inmiddels voldoende redelijk betaalbare hybride of vol elektrische aandrijvingen voor elk type boot, van zodiac tot sloep, of zelfs Bayliner om er op onze Plassen mee te kunnen varen.
VWR wil daarom, dat ook voor hybride boten het lage ontheffing tarief gaat gelden, al kunnen ze op de Plassen dan enkel nog met hun elektromotor varen.

Rustig natuurlijk vaargenot

Laten we samen “het geheim van Reeuwijk” bewaren en doorgeven aan generaties watersporters na ons, zodat zij ook genieten van rust en natuur in dit drukke stukje Holland. Individueel zeilend, in wedstrijdverband, of rustig varend met hun boot.

Advertentie van VWR in Recreatiekrant april 2019

Voelt u zich vooral welkom en deel zo in het geheim van Reeuwijk!

Bent u als watereigenaar of rechthebbend gebruiker nog geen lid van VWR, sluit u dan nu aan:   VWRReeuwijk.nl/lidworden